Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 16, 2009

Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν

Oh, The Temptation from Steve V on Vimeo.